Goed voor elkaar

In het Samenwerkingsverband Utrecht PO werken bijna 100 basisscholen, 7 SO-scholen en 4 SBO-scholen samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat we de samenwerking met besturen, collega’s, ouders en kinderen hoog in het vaandel hebben staan.

Verder hebben we het ook organisatorisch goed voor elkaar. Onze financiën zijn op orde, de procedures zijn helder en de uitvoering verloopt goed. 

Wij streven na een constructieve bijdrage te leveren aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle kinderen en professionals in de gemeente Utrecht. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur.

Passend onderwijs in de gemeente Utrecht

In deze video ziet u een voorbeeld van passend onderwijs binnen één van onze basisscholen.

Actueel

SWV versterkt onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

SWV versterkt onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op 4 oktober jl. heeft het Bestuur het plan voor het versterken van het aanbod aan MHB-leerlingen vastgesteld.

Stedelijk IB-netwerk in teken van HGW

Stedelijk IB-netwerk in teken van HGW

Op 20 september jl. heeft Tanja van Beukering ons meegenomen in de nieuwste inzichten rond HGW.

Vakantiegroet

Vakantiegroet

Het SWV Utrecht PO is gesloten van vrijdag 13 juli t/m maandag 20 augustus 2018. We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Passende onderwijsplek

Het samenwerkingsverband Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Over de standaard die alle scholen naleven zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Wanneer het desondanks niet lukt is een snelle toegang tot ondersteuning voor scholen en weinig bureaucratie van belang. De nadruk ligt hierbij op wat het kind nodig heeft.