Goed voor elkaar

 

In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken ruim honderd basisscholen, vier speciale basisscholen en zes scholen voor speciaal onderwijs samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht voor 31.000 kinderen. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.

Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met Consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk.

Onze missie: wij maken passend basisonderwijs mogelijk zonder thuiszitters. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende onderwijsplek en passende ondersteuning, zo thuisnabij als mogelijk, zodat ieder kind zich ononderbroken en optimaal kan ontwikkelen. 

Onze visie, ontwikkeld in samenspraak met het Samenwerkingsverband Sterk VO en de Gemeente Utrecht, richt zich op een sterke basis op school, extra ondersteuning die samen met kernpartners (buurtteams, jeugdgezondheidszorg en leerplicht) wordt geboden en specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen.

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin onze kernwaarden. Uitgangspunt is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een duurzame integrale aanpak van onderwijs- en zorgvragen. In het systeem staat het eigenaarschap van de leraar centraal. Wij maken samen het systeem.  

Passend onderwijs in de gemeente Utrecht

In deze video ziet u een voorbeeld van passend onderwijs binnen één van onze basisscholen.

Passende onderwijsplek

Het samenwerkingsverband Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Over de standaard die alle scholen naleven zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Wanneer het desondanks niet lukt is een snelle toegang tot ondersteuning voor scholen en weinig bureaucratie van belang. De nadruk ligt hierbij op wat het kind nodig heeft.