Goed voor elkaar

In het Samenwerkingsverband Utrecht PO werken bijna 100 basisscholen, 7 SO-scholen en 4 SBO-scholen samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat we de samenwerking met besturen, collega’s, ouders en kinderen hoog in het vaandel hebben staan.

Verder hebben we het ook organisatorisch goed voor elkaar. Onze financiën zijn op orde, de procedures zijn helder en de uitvoering verloopt goed. 

Wij streven na een constructieve bijdrage te leveren aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle kinderen en professionals in de gemeente Utrecht. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur.

Passend onderwijs in de gemeente Utrecht

In deze video ziet u een voorbeeld van passend onderwijs binnen één van onze basisscholen.

Actueel

Taalschool inspireert bij Stedelijk IB-netwerk

Taalschool inspireert bij Stedelijk IB-netwerk

Medewerkers van de Taalschool Utrecht hebben op het Stedelijk IB-netwerk uitleg gegeven over de bijzondere missie van hun school.

Ron Benjamins nieuwe interim directeur SWV Utrecht PO

Ron Benjamins nieuwe interim directeur SWV Utrecht PO

Na het vertrek van Erik Brandsema is Ron Benjamins per 4 september jl. gestart als directeur a.i.

Pilot buurtgerichte specialiste jeugdhulp

Pilot buurtgerichte specialiste jeugdhulp

De gemeente Utrecht start in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn met een pilot voor het verbeteren van de zorg.

Passende onderwijsplek

Het samenwerkingsverband Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Over de standaard die alle scholen naleven zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Wanneer het desondanks niet lukt is een snelle toegang tot ondersteuning voor scholen en weinig bureaucratie van belang. De nadruk ligt hierbij op wat het kind nodig heeft.