Goed voor elkaar

In het Samenwerkingsverband Utrecht PO werken bijna 100 basisscholen, 7 SO-scholen en 4 SBO-scholen samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat we de samenwerking met besturen, collega’s, ouders en kinderen hoog in het vaandel hebben staan.

Verder hebben we het ook organisatorisch goed voor elkaar. Onze financiën zijn op orde, de procedures zijn helder en de uitvoering verloopt goed. 

Wij streven naar het leveren van een constructieve bijdrage aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle kinderen en professionals in de gemeente Utrecht. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur.

Passend onderwijs in de gemeente Utrecht

In deze video ziet u een voorbeeld van passend onderwijs binnen één van onze basisscholen.

Actueel

Deel uw ervaring met het (passend) onderwijs

Deel uw ervaring met het (passend) onderwijs

Oproep om uw ervaringen met het (passend) onderwijs met anderen te delen via de website vertelpunt.nl

Ouders Pharos geven input

Ouders Pharos geven input

In een gesprek met Pharos is door de bril van ouders gekeken naar ons plan van aanpak  (hoog)begaafdheid.

Versterking kwaliteit netwerkorganisatie

Versterking kwaliteit netwerkorganisatie

Nieuw plan van aanpak Versterking kwaliteit netwerkorganisatie vastgesteld

Passende onderwijsplek

Het samenwerkingsverband Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Over de standaard die alle scholen naleven zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Wanneer het desondanks niet lukt is een snelle toegang tot ondersteuning voor scholen en weinig bureaucratie van belang. De nadruk ligt hierbij op wat het kind nodig heeft.