Jaarverslag 2018 definitief

Het jaarverslag van SWV Utrecht PO over kalenderjaar 2018 is onlangs door het bestuur besproken en goedgekeurd. Hierin kunt u lezen wat het samenwerkingsverband afgelopen jaar heeft ondernomen in het kader van het realiseren van passend onderwijs in de stad Utrecht. Het jaarverslag is hier in te zien