Jetta Spaanenburg nieuwe directeur SWV Utrecht PO

Per 1 mei jl. is Jetta Spaanenburg gestart als directeur van het SWV Utrecht PO. Jetta heeft zich tijdens haar studie in Utrecht gespecialiseerd in vluchtelingenrecht, asielrecht en mensenrechten al tijdens haar studie is zij in dienst gekomen van de Universiteit Utrecht en heeft zij voor diverse faculteiten gewerkt. Daarbij heeft zij zich verder ontwikkeld op het gebied van onderwijsvernieuwing en en strategische besluitvorming. De laatste jaren heeft zij voor de rechtenfaculteit gewerkt. 

Jetta heeft zowel vanuit haar professionele achtergrond als vanuit persoonlijke interesse ervaring met de jeugdhulp, en is daarnaast in diverse rollen betrokken bij het onderwijs. 

De periode tot aan de zomervakantie zal Jetta gebruiken om veel mensen te spreken en haar kennis te verdiepen. Ze nodigt daarom een ieder die behoefte heeft aan een persoonlijke kennismaking uit om contact met haar op te nemen.