Ministers bezoeken Stip VSO

Maandagmiddag 16 april brachten ministers Slob en De Jonge een werkbezoek aan Utrecht om te zien hoe goed de ‘proeftuin’ als praktijkvoorbeeld van de aansluiting tussen zorg en onderwijs werkt. Het werkbezoek vond plaats op Stip VSO, een van de cluster-3 scholen in Utrecht. Stip VSO en mytylschool Ariane de Ranitz nemen deel aan de Utrechtse proeftuin.

Vanuit het regeerakkoord willen de ministers onderzoeken hoe de financiering van zorg in onderwijstijd eenvoudiger kan worden georganiseerd voor scholen waar veel leerlingen met zeer complexe problematiek onderwijs volgen.

In Utrecht zijn de samenwerkingsverbanden en de gemeente een ‘proeftuin’ gestart om scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te ondersteunen bij de opgave om zorg en onderwijs te organiseren voor zeer kwetsbare kinderen. Doel is om te komen tot een eenvoudiger, duurzame organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd. Het project loopt nu ongeveer een jaar en biedt een mooi praktijkvoorbeeld van de aansluiting tussen onderwijs en zorg.

Aansluitend op een rondleiding door de school gingen beide ministers in gesprek met ouders, docenten, zorgmedewerkers en bestuurders over hun ervaringen. Beide ministers kregen daarbij een goed beeld van de zorg die nodig is om jongeren onderwijs te laten volgen. De samenwerkingsverbanden, de betrokken schoolbesturen en de gemeente deelden ook hun wensen met de ministers om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen op school nog beter te regelen. De beide ministers hebben toegezegd hiervoor met een aantal scenario’s te komen.