Ouders Pharos geven input

SWV Utrecht PO vindt de visie van ouders belangrijk. Daarom hebben Jetta Spaanenburg en Monique van Selow op 10 januari jl. het plan van aanpak voor het verbeteren van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht besproken met een aantal ouders van oudervereniging Pharos. Dit is een oudervereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Ouders van zowel ons als andere samenwerkingsverbanden waren zeer enthousiast over de plannen die er nu in Utrecht liggen. Vanuit hun eigen ervaringen hebben zij een aantal tips en aandachtspunten meegegeven, waar in de Werkgroep MHB zeker verder naar gekeken zal worden.