SWV versterkt onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op 4 oktober jl. heeft het bestuur van het SWV Utrecht PO het plan van aanpak voor het versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vastgesteld.

Alhoewel het huidige onderwijsaanbod voor veel meer- en hoogbegaafde leerlingen passend is, geldt dit niet voor alle leerlingen. Daarom zal de komende jaren ingezet worden op het versterken van de basisondersteuning en het inrichten van voorzieningen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een aanvullende onderwijsbehoefte (de dubbel bijzondere leerlingen). Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe toelatings- en toeleidingscriteria voor het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht, wordt de samenwerking met het SWV Sterk VO geïntensiveerd om de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor deze leerlingen te versterken en zullen partners vanuit de zorg, het (hoger) onderwijs, voorscholen en het bedrijfsleven bij de uitvoering van het plan van aanpak betrokken worden.

Het plan van aanpak en het voorliggende visiestuk zijn te vinden op onze pagina Documenten