Taalschool Utrecht begeleidt Utrechtse leerkrachten bij doorstroom leerlingen

Met ingang van januari 2018 gaan specialisten van Taalschool Utrecht leerkrachten begeleiden bij de overstap van de Taalschool naar de nieuwe vervolgschool.

Taalschool Utrecht in het kort

Taalschool Utrecht is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur. 

Vraagstukken in het Utrechtse basisonderwijs

Na het eerste onderwijsaanbod op de Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school, passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling.  Men moet zich daarbij goed realiseren dat de begeleiding en ondersteuning op het gebied van de NT2-ontwikkeling binnen het te volgen onderwijs nog extra begeleiding behoeft. Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit de ontvangende scholen in Utrecht dat men gezien de reeds aanwezige zorg (en arrangementen) in een groep, de leerling vanuit de Taalschool niet kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs een meerwaarde betekenen in het onderwijsaanbod aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.

Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.

Start van de begeleiding

De invulling van deze ambulante begeleiding gaat gelijk in 2018 van start.

In februari 2018 zal het eerstvolgende uitstroommoment van Taalschool Utrecht zijn, waarbij leerlingen hun schoolloopbaan voort zullen zetten op een van de scholen in de stad Utrecht.

Hierna zal de uitvoering van de begeleiding daadwerkelijk zichtbaar zijn.

In de praktijk

Vanuit Taalschool Utrecht zal Leonie de Heer deze functie in gaan vullen. Leonie de Heer is 9 jaar werkzaam op Taalschool Utrecht, als senior leerkracht met NT2-specialisatie en bouwcoördinator. Voor de Taalschool heeft zij als logopediste op een cluster 2 school gewerkt en als leerkracht op een school met een ‘gemengde populatie’ in de stad Utrecht.

Voor leerkrachten die een leerling vanuit de Taalschool in de groep krijgen, zal er een bijeenkomst zijn waarin zij in een notendop relevante informatie ontvangen over de Taalschool, de NT2-ontwikkeling en handreikingen over NT2-onderwijs aan nieuwkomers.

Verder is er een bezoek aan de school, waarbij een observatie en een gesprek plaatsvindt, en wordt vastgesteld hoe de vervolgbegeleiding eruit zal zien. Er zijn verschillende arrangementen wat betreft de begeleiding, afhankelijk van verschillende factoren.