Vakantiegroet

Het SWV Utrecht PO is gesloten van vrijdag 13 juli t/m maandag 20 augustus 2018. De Toelaatbaarheidscommissie zorgt ervoor dat alle besluiten die in de vergadering van 12 juli genomen zijn, uiterlijk 13 juli in OT staan. 

Het team van het SWV Utrecht PO wenst iedereen een fijne zomervakantie!