Versterking kwaliteit netwerkorganisatie

Het bestuur SWV heeft op 13 december jl. het plan van aanpak Versterking kwaliteit netwerkorganisatie vastgesteld. Uitgangspunt bij het plan van aanpak is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een integrale aanpak. In het systeem staat de leerkracht centraal. We maken samen het systeem.

Bekijk het plan van aanpak Versterking kwaliteit netwerkorganisatie