Login leerkrachten

Het doel van deze pagina is dat leerkrachten en intern begeleiders kennis kunnen delen en elkaar vragen kunnen stellen. Dit met het idee dat we passend onderwijs in de gemeente Utrecht samen mogelijk maken.

In de loop van het schooljaar 2016-2017 wordt deze pagina in gebruik genomen.  Scholen worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief van het SWV Utrecht PO.