Ondersteuning

Wanneer de school niet voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een kind, kan de school op diverse manieren ondersteuning bij het samenwerkingsverband vragen.

Het SWV Utrecht PO biedt scholen verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van een consulent Passend Onderwijs die eenmalig of een aantal keer met de leerkracht meekijkt en meedenkt, of een arrangement waarbij de school extra budget krijgt om uw kind een paar uur per week individuele begeleiding te geven. Voor peuters kan in samenwerking met het Platform 2-4 jarigen de overgang van een peutercentrum naar de basisschool begeleid worden.

Deze vormen van ondersteuning zijn bedoeld voor kinderen die onvoldoende profiteren van het aanbod binnen de basisondersteuning op school. Deze ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van de sociale en/of emotionele ontwikkeling (waaronder gedrag, psychiatrische problematiek of voortkomend uit hoogbegaafdheid), didactische ontwikkeling, of zijn ontstaan door langdurige ziekte, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor al deze trajecten geldt dat alleen de school van uw kind een aanvraag kan doen. De intern begeleider van de school kan u hier meer over vertellen.

Ouders kunnen geen zelfstandige aanvraag doen. Wel kunt u bellen met het samenwerkingsverband als u vragen heeft over hoe de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is. 

Persoonsgegevens en Privacy
Als een school ondersteuning aanvraagt voor uw kind, heeft het samenwerkingsverband gegevens over uw kind nodig. Hier vindt u informatie over persoonsgegevens en privacy.