SWV Utrecht PO

Een samenwerkingsverband (SWV) is de vorm waarin scholen samenwerken op het gebied van passend onderwijs. Alle basisscholen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens vormen samen het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO). Een samenwerkingsverband heeft binnen de Wet op Passend Onderwijs een aantal wettelijke taken.

Binnen het SWV Utrecht PO zijn ongeveer 100 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 6 scholen voor speciaal onderwijs (SO) verenigd. Een samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een ondersteuningsplan. Hierin staat beschreven hoe de scholen uit het samenwerkingsverband passend onderwijs bieden. Een andere belangrijke taak van het samenwerkingsverband is beslissen welke leerlingen gebruik mogen maken van het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Het besluit of een kind toelaatbaar is voor een school voor speciaal (basis) onderwijs wordt genomen door een onafhankelijke commissie; de Toelaatbaarheidscommissie. In Utrecht is het aantal leerlingen dat op het speciaal (basis)onderwijs zit in vergelijking met landelijke cijfers al jaren erg laag.

Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs in 2014 mogen samenwerkingsverbanden zelf bepalen hoe ze de ondersteuning voor leerlingen regelen. Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen de scholen te helpen in de vorm van het bieden van expertise (ondersteuning in de school) of in de vorm van een financiële ondersteuning. Sommige samenwerkingsverbanden kiezen ook voor een soort mengmodel, waarbij scholen zowel een bepaald budget per leerling krijgen, en daarnaast ondersteuning bij het samenwerkingsverband aan kunnen vragen. Het SWV Utrecht PO heeft voor een dergelijk model gekozen.