Voltijds HB-onderwijs

In de gemeente Utrecht is het voltijds hoogbegaafdenonderwijs vanaf het schooljaar 2019/2020 ingericht als voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit is één van de uitwerkingen van het plan van aanpak voor het versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht.

Op dit ogenblik hebben vier Utrechtse scholen voltijds klassen voor hoogbegaafde leerlingen ingericht: De Spits in Lunetten, De Achtbaan in Leidsche Rijn, OBS Pantarijn in De Meern en De Odyssee in Utrecht-Oost.  

 

Toelating en toeleiding tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs voor kinderen die op dit moment op een school zitten die aangesloten is bij het SWV Utrecht PO

Het voltijds hoogbegaafdenonderwijs als voorziening van het SWV Utrecht PO betekent dat toelating alleen plaatsvindt met een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO. Belangrijk om te weten is dat er geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  afgegeven wordt, maar dat er voorafgaand aan een eventuele toelating door de huidige school van inschrijving van uw kind wel een startgesprek, eventueel gevolgd door een traject Analyse & Ondersteuning (A&O-traject) aangevraagd dient te worden. In dit traject kijkt een consulent Passend Onderwijs van het SWV Utrecht PO mee met de tot nu toe gezette stappen om op de huidige school zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Dit kan tevens betekenen dat er in overleg met u als ouders en met de school eerst nog aanvullende interventies plaatsvinden, met als doel verder te onderzoeken of de huidige school met deze interventies wel in staat is te voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind.

Dit betekent tevens dat wanneer u als ouders van mening bent dat binnen een klas voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs op één van bovengenoemde scholen beter aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind voldaan kan worden, u dit kunt aangeven bij de huidige school van inschrijving van uw kind. Zij zullen deze vraag vervolgens verder met u verkennen en waar nodig het SWV Utrecht PO inschakelen.  

Bij de plaatsing van uw kind in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs wordt gekeken naar een viertal aspecten:

  • Zijn er bij uw kind voldoende begaafdheidskenmerken zichtbaar?
  • Is er bij uw kind sprake van specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, waardoor het welbevinden of de begaafdheidskenmerken bij de leerling ernstig in de knel raken of dreigen te raken?
  • Heeft de huidige school gerichte interventies ingezet maar blijft er ondanks deze interventies handelingsverlegenheid?
  • Zijn er contra-indicaties aanwezig? Kinderen met bijvoorbeeld ernstig externaliserend gedrag en/of kinderen met een zeer trage verwerkingssnelheid kunnen binnen onze voltijds hoogbegaafdenklassen onvoldoende in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ondersteund worden.

Bij een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO schrijft u uw kind volgens de reguliere inschrijfprocedure in op de door u gewenste school met voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Klik hier voor een schematische weergave van het toeleidingsproces.

Daarnaast dient de huidige school van inschrijving van de leerling aan de nieuwe school in ieder geval de volgende documenten aan te leveren:

  • Geëvalueerd OPP.
  • Verslag A&O-traject inclusief positief advies voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
  • Verslag psychodiagnostisch onderzoek.
  • Eventueel andere documenten die ondersteunend zijn.

Op dit moment is een psychodiagnostisch onderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek aangevuld met een verklarend onderzoek naar specifieke onderwijsbehoeften van uw kind verplicht bij de beoordeling van toelating tot het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Daarbij hebben wij met een aantal onderzoeksbureaus afspraken gemaakt over de eisen die het SWV Utrecht PO aan een onderzoek stelt. De consulent Passend Onderwijs die vanuit het A&O-traject betrokken is, kan u hier meer over vertellen.

Toelating en toeleiding voor kinderen uit randgemeenten

Zit uw kind op dit moment op een school buiten de gemeente Utrecht en overweegt u uw kind aan te melden bij één van de Utrechtse scholen met voltijds hoogbegaafdenonderwijs? Neem dan contact op met de huidige school van uw kind. In overleg met u kan de huidige school contact opnemen met het eigen samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband onderzoekt vervolgens samen met de huidige school en u als ouders of er binnen uw samenwerkingsverband niet zelf aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind voldaan kan worden. Mocht het samenwerkingsverband van de school waar uw kind ingeschreven is tot de conclusie komen dat voor uw kind het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht de meest passende plek is, zal dit samenwerkingsverband contact opnemen met het SWV Utrecht PO. Een van onze consulenten Passend Onderwijs kijkt vervolgens mee en overlegt met de gewenste school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht. De huidige school van uw kind levert daarvoor de documenten aan zoals hierboven beschreven. Bij een positief advies kunt u uw kind aanmelden bij de door u gewenste school met voltijds hoogbegaafdenonderwijs.