Zorg voor kinderen

Alle scholen van het SWV Utrecht PO hebben in een gezamenlijk document vastgesteld welke ondersteuning iedere school in Utrecht kan bieden. Wanneer de school niet voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een kind, kunnen de scholen op diverse manieren de hulp van het samenwerkingsverband inschakelen. Bij het bieden van goed onderwijs en goede ondersteuning, zien wij u als ouder(s)/verzorger(s) als belangrijke partner.

Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning op school. De scholen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens hebben in een gezamenlijk document beschreven hoe deze basis op school eruit ziet. Wanneer de school merkt dat het onvoldoende lukt om hierbinnen het onderwijs voor uw kind goed vorm te geven, kan school hulp van het samenwerkingsverband aanvragen. School vraagt hiervoor toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s). In de meeste gevallen vinden vervolgens één of meerdere observaties in de groep plaats, waarna een medewerker van het samenwerkingsverband samen met de leerkracht en intern begeleider een plan van aanpak opstelt. De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.

Het kan ook zijn dat uw kind meer nodig heeft dan dat de school kan bieden. In dat geval heeft de school de mogelijkheid tot het aanvragen van een arrangement. Bij een arrangement vraagt de school een bepaald budget aan, waarmee een interne of externe begeleider betaald kan worden.  Met dit geld kan de school vervolgens bijvoorbeeld een aantal uur per week individuele begeleiding voor uw kind organiseren. Voorwaarden hierbij zijn dat dit geen reguliere remedial teaching betreft, en dat het ook geen zorg is die door de gemeente of zorgverzekering vergoed wordt.

Bij een aanvraag van een arrangement zal de school ook een ontwikkelingsperspectief voor uw kind maken. Dit is een document waarin de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind beschreven staan. Ook staat erin aan welke doelen de school met uw kind gaat werken. Soms is het belangrijk dat er niet alleen op school ondersteuning komt, maar ook in de thuissituatie. Als dit nodig is, zal een medewerker van het buurtteam bij de zorg rondom uw kind betrokken worden.

Voor sommige kinderen blijkt het regulier basisonderwijs op dit moment niet de meest passende onderwijsplek. Er zijn scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) .