Samenwerking met kernpartners

Om scholen in de gemeente Utrecht te ondersteunen met de uitvoering van Passend Onderwijs is de Utrechtse kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze aanpak is bedoeld om zo dicht mogelijk op de school in de wijk van het kind onderwijs en zorg te organiseren. De kernpartners rondom de school kunnen worden benaderd door de school en/of ouders. 

Kernpartners van de Utrechtse basisscholen zijn het Buurtteam, Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht en het samenwerkingsverband Utrecht PO. Alle kernpartners hebben hun eigen primaire taken. Leerplicht zorgt dat kinderen naar school gaan, de jeugdgezondheidszorg dat kinderen gezond en veilig opgroeien, het buurtteam dat de opvoeding zo goed mogelijk verloopt, en het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om de schoolloopbaan van de kinderen goed te laten verlopen.

Als kernpartners hebben we echter ook een gezamenlijke opdracht om de school te versterken in hun onderwijs en zorg voor kinderen. Door de komst van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdhulp zijn er landelijk nieuwe eisen gesteld aan de samenwerking. De gezamenlijke kernpartneraanpak voor het primair onderwijs in Utrecht zal het komende jaar verder geconcretiseerd worden. De gezamenlijke visie op Passend Onderwijs staat hierbij centraal.