Gemeente Utrecht

Om scholen in de gemeente Utrecht te ondersteunen met de uitvoering van Passend Onderwijs is samen met de gemeente Utrecht de Utrechtse kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze aanpak is bedoeld om zo dicht mogelijk op de school in de wijk van het kind onderwijs en zorg te organiseren.

De gemeente Utrecht faciliteert drie belangrijke partners voor het onderwijs: het Buurtteam, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Leerplicht. Samen met het samenwerkingsverband vormen zij de kernpartners van de basisscholen uit de gemeente Utrecht.

Alle kernpartners hebben hun eigen primaire taken. Leerplicht zorgt dat kinderen naar school gaan, de jeugdgezondheidszorg dat kinderen gezond en veilig opgroeien, het buurtteam dat de opvoeding zo goed mogelijk verloopt, en het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om de schoolloopbaan van de kinderen goed te laten verlopen

Als kernpartners hebben we echter ook een gezamenlijke opdracht om de school te versterken in hun onderwijs en zorg voor kinderen. Door de komst van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdhulp zijn er landelijk nieuwe eisen gesteld aan de samenwerking. De gezamenlijke kernpartneraanpak voor het primair onderwijs in Utrecht zal het komende jaar verder geconcretiseerd worden. De gezamenlijke visie op Passend Onderwijs staat hierbij centraal.

Magazine Kritische Blik