Onze partners

In het Samenwerkingsverband Utrecht PO werken 17 schoolbesturen en zo’n 100 scholen uit de gemeente Utrecht met elkaar samen om 31.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd onderwijs te bieden. Om de continue lijn van onderwijs en zorg te bewaken, werkt het samenwerkingsverband samen met diverse partners.

Voor de doorgaande lijn werkt het samenwerkingsverband samen met zowel voorschoolse voorzieningen als met het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs, Sterk VO. Leerplicht speelt daarnaast een belangrijke rol bij het voorkomen van thuiszitters. Voor kinderen met taal-/spraakproblematiek is er samenwerking met het cluster 2-onderwijs.

Naast de komst van Passend Onderwijs speelt ook de Transitie Jeugdzorg een belangrijke rol in de veranderende samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening. Het samenwerkingsverband werkt daarom samen met de Gemeente Utrecht en de kernpartners (Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg en Buurtteam.) Doel hiervan is om het leidende principe ‘één kind - één gezin – één plan’ zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de leerling op school, maar ook naar de thuissituatie, de vrije tijd en eventuele hulpverlening, waarbij het doel is samenhangend gesproken wordt over wat nodig is om een kind veilig op te laten groeien.