Actueel

Het SWV Utrecht PO houdt u op de hoogte van actuele informatie vanuit het samenwerkingsverband en het werkveld. Daarnaast geven wij maandelijks een nieuwsbrief uit, gericht op de basisscholen in de gemeente Utrecht.

Vakantiegroet

Vakantiegroet

Het SWV Utrecht PO is gesloten van vrijdag 13 juli t/m maandag 20 augustus 2018. We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Jetta Spaanenburg nieuwe directeur SWV Utrecht PO

Jetta Spaanenburg nieuwe directeur SWV Utrecht PO

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Jetta Spaanenburg per 1 mei gestart is als directeur van het SWV Utrecht PO.

Terugkoppeling jaarlijks OOGO

Terugkoppeling jaarlijks OOGO

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeente en SWV zijn nieuwe prioriteiten vastgesteld.

Ministers bezoeken Stip VSO

Ministers bezoeken Stip VSO

Met het bezoek aan Stip VSO hebben minsters Slob en De Jonge gekeken hoe in Utrecht de aansluiting zorg-onderwijs werkt.

Taalschool Utrecht begeleidt Utrechtse leerkrachten bij doorstroom leerlingen

Taalschool Utrecht begeleidt Utrechtse leerkrachten bij doorstroom leerlingen

Vanaf januari 2018 begeleiden specialisten van Taalschool Utrecht leerkrachten bij de overstap naar de vervolgschool.

Leerlingen geven basisschool een 8,2

Leerlingen geven basisschool een 8,2

Basisschoolleerlingen zijn tevreden over hun school, zo blijkt uit cijfers op Scholen op de Kaart.

Kabinet zet Passend Onderwijs voort

Kabinet zet Passend Onderwijs voort

Uit het Regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet Passend Onderwijs voort zal zetten. 

Taalschool inspireert bij Stedelijk IB-netwerk

Taalschool inspireert bij Stedelijk IB-netwerk

Medewerkers van de Taalschool Utrecht hebben op het Stedelijk IB-netwerk uitleg gegeven over de bijzondere missie van hun school.

Ron Benjamins nieuwe interim directeur SWV Utrecht PO

Ron Benjamins nieuwe interim directeur SWV Utrecht PO

Na het vertrek van Erik Brandsema is Ron Benjamins per 4 september jl. gestart als directeur a.i.

Pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp

Pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht start in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn met een pilot voor het verbeteren van de zorg.

Meet&Greet consulenten SWV Utrecht PO en Sterk VO

Meet&Greet consulenten SWV Utrecht PO en Sterk VO

De consulenten van het SWV Utrecht PO en Sterk VO informeren elkaar over hun werkwijze en verwachtingen.

Sander Dekker presenteert 11e Voortgangsrapportage passend onderwijs

Sander Dekker presenteert 11e Voortgangsrapportage passend onderwijs

Sander Dekker is, met een aantal aandachtspunten, positief gestemd over de invoering van passend onderwijs. .

Aantal Utrechtse scholieren stijgt hard

Aantal Utrechtse scholieren stijgt hard

Het huidige grote aantal basisschoolleerlingen leidt tot noodzakelijke uitbreiding in het voortgezet onderwijs.

Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod voor het PO en VO.

Onderwijsinspectie wijzigt toezichtkader

Onderwijsinspectie wijzigt toezichtkader

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen.