Nieuwsbrief

Het SWV Utrecht PO geeft maandelijks, in de eerste werkweek van iedere nieuwe maand, een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat enerzijds praktische informatie vanuit het samenwerkingsverband en de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Anderzijds heeft de nieuwsbrief ook tot doel elkaar beter te leren kennen. Iedere maand stelt iemand uit het Utrechtse onderwijsveld zich voor.

Informatie teruglezen in een van onze nieuwsbrieven? Klik hieronder op de desbetreffende uitgave.

 

Nieuwsbrief van Belangrijkste onderwerpen
Augustus 2017

Vertrek Erik Brandsema

September 2017

Ron Benjamins nieuwe directeur a.i., vooraankondigingen lerende netwerken, bijeenkomsten OT, pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp

Oktober 2017

Bijeenkomsten OT, vragen OT over invoegen bijlagen en melding thuiszitter, mening ouders over de onderwijsstaking

November 2017

Uitkomst tevredenheidsenquête, overstaparrangement, instaptraining OT, vroegsignalering Vleuterweide

December 2017

Terugblik lerende netwerken, participatie laagtaalvaardige ouders aan het onderwijs, stijging aantal brede schooladviezen en aanpassingen

Januari 2018

Ondersteuning vanuit de Taalschool, overgang van WISC-III naar WISC-V

Februari 2018

loslaten vaste aanvraagperiodes arrangementen, Marokko-reis

Maart 2018

Benoeming Jetta Spaanenburg tot nieuwe directeur SWV, werkdruk bij consulenten passend onderwijs, bijeenkomsten Taalschool, tips vanuit Veilig Thuis

April 2018

Gewijzigde aanmeldprocedure KleuterExtra, aanvullende informatie aanvraag arrangement, verhuizing kleutergroep OZA, afscheidsinterview Gerard Gerritse

Mei 2018

Start Jetta Spaanenburg als nieuwe directeur, terugkoppeling OOGO, ministersbezoek Stip VSO, stand van zaken informatiebeveiliging en privacy

Juni 2018

Aanvragen A&O/EC tot de zomervakantie, verwijderen van bijlagen uit OT, Anke Klein nieuwe wethouder Onderwijs, effectmeting interventies tegen pesten, inspirerende voorbeelden samenwerking ouders/school

Juli 2018

Vakantiegroet

 

Oudere nieuwsbrieven zijn te vinden in het archief hieronder.

Wilt u ook maandelijks de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband via mail ontvangen? Stuur dan een mail naar Canan Dada.

Archief

 • Nieuwsbrieven schooljaar 2016-2017

   

   Nieuwsbrief van  Belangrijkste onderwerpen
  Juli 2017  Bereikbaarheid SWV in de zomerperiode, indeling Teams Passend Onderwijs voor het schooljaar 2017-2018, evalueren van arrangementen.
  Juni 2017  Nieuwe A&O-aanvragen tot de zomervakantie, planning TLC, evalueren arrangementen, overdragen dossier bij schoolwisseling, eduVIP (cluster 1), oefenen met lezen in de zomervakantie.
  Mei 2017  Data aanvragen arrangementen, Landelijke Actieweek Thuiszitters, Quickscan HGW, terugblik studiedag.
  April 2017 Vooraankondiging lerende netwerken mei 2017, evalueren huidige arrangementen, aanvraagperiode arrangementen 2017/2018, verlening TLV, bericht vanuit JGZ.
  Maart 2017  Studiedag SWV Utrecht PO "samenwerking met ouders binnen passend onderwijs", instemmingsrecht voor ouders bij handelingsdeel OPP.
  Februari 2017  Procedure aanmelding en plaatsing, procedure deskundigenadvies 2, data aanvraagperiode arrangementen.
  Januari 2017  Vaste instroommomenten S(B)O, Utrechts thuiszitterspact, inspectie wijzigt toezichtkader.
  December 2016 Aanvragen extra ondersteuning 2e half jaar, wijzigingen in OT m.b.t. arrangementsaanvragen, verslag van de leerplichtambtenaar
  November 2016 Uurtarieven voor interne personele inzet bij arrangementen, vooraankondigingen MR-bijeenkomst januari 2017 en studiedag april 2017, personeelsnieuws en vacatures.
  Oktober 2016 Registratie thuiszitters in OT, brainstormsessie samenwerking met kernpartners, wijzigingen op informatiefolder, registratie arrangementen en TLV's in OT.
  September 2016 Indeling Teams Passend Onderwijs, duur toekenning bij aanvragen arrangementen en TLV's, registratie thuiszitters: landelijk thuiszitterspact.