Handreikingen

Handreikingen bevatten praktische informatie over het handelen bij specifieke ondersteuningsvragen. Handreikingen zijn opgesteld door consulenten Passend Onderwijs en zijn gebaseerd op vragen uit de praktijk. De inhoud wordt afhankelijk van de vragen die leven binnen de scholen regelmatig bijgesteld.

Een handreiking downloaden? Klik hieronder op de desbetreffende uitgave.