Lerend netwerk IB

Het lerend netwerk voor IB’ers wordt per wijk georganiseerd. Hierdoor kunnen wijkgerichte onderwerpen besproken worden. Denk hierbij aan good practices, dilemma’s, vraagstukken uit de alledaagse schoolpraktijk en samenwerking met kernpartners. Onderwerpen kunnen zowel vanuit het SWV Utrecht PO als vanuit de scholen aangedragen worden.

De scholen van het SWV Utrecht PO zijn ingedeeld in 5 Teams Passend Onderwijs (TPO’s). Deze vijf TPO’s zijn regionaal verdeeld over Utrecht en gekoppeld aan de lerende netwerken.

Indeling teams passend onderwijs

Image Map

De lerende netwerken vinden twee keer per jaar plaats. Voor het schooljaar 2017/2018 vinden de lerende netwerken op de volgende momenten plaats:

Team Passend Onderwijs Data lerende netwerken
TPO 1 Noordwest/Overvecht

dinsdag 7 november 2017, 09.00-11.00 uur

dinsdag 5 juni 2018, 09.00-11.00 uur

>Download presentatie echtscheiding

>Download presentatie Taalschool Utrecht

TPO 2 Noordoost/Oost/Binnenstad

donderdag 9 november 2017, 09.00-11.00 uur

donderdag 24 mei 2018, 09.00-11.00 uur

TPO 3 Zuid/Zuidwest

donderdag 16 november 2017, 09.00-11.00 uur

dinsdag 22 mei 2018, 09.00-11.00 uur

TPO 4 West/Leidsche Rijn

dinsdag 14 november 2017, 09.00-11.00 uur
> Download presentatie
> Download document gedragsschema

donderdag 17 mei 2018, 09.00-11.00 uur

>Download presentatie echtscheiding

TPO 5 Vleuten/De Meern

dinsdag 21 november 2017, 09.00-11.00 uur

> Download presentatie echtscheiding

dinsdag 15 mei 2018, 09.00-11.00 uur

 

In de bijeenkomsten van november 2017 heeft dit keer het Buurtteam als kernpartner centraal gestaan.

Hier vindt u de presentatie die het Buurtteam tijdens de bijeenkomsten heeft gegeven.

Overzicht scholen per Team Passend Onderwijs (TPO)

 • TPO Noordwest-Overvecht

  Aboe Da’oedschool

  Joannesschool

  Op Dreef

  De Boemerang

  Ludgerschool

  OBS Jules Verne

  De Cirkel

  Marcusschool

  Prinses Margrietschool

  De Kleine Vliegenier

  Mattheusschool

  Rietendakschool

  De Pijlstaart

  OBO De Gagel

  SBO Belle van Zuylen

  De Piramide

  OBO De Klopvaart

  SBO Sint Maarten

  De Schakel

  OBO De Watertoren

  Taalschool Het Mozaïek

  Jenaplanschool Cleophas

  OBO Spoorzicht

  Wijzer aan de Vecht

  Joannes XXIII

   

 • TPO Noordoost/Oost/Binnenstad

  Agatha Snellenschool

  Dr. Bosschool

  ODBS Pieterskerkhof

  Daltonschool Rijnsweerd

  GBS De Wissel

  ODBS Puntenburg

  De Beiaard

  Jenaplanschool Wittevrouwen

  Paulusschool

  De Fakkel

  Kathedrale Koorschool Utrecht

  Prof. Kohnstammschool

  De Koekoek

  Montessorischool Buiten Wittevrouwen

  Stepping Stones

  De Notenboom

  Nieuwe Regentesseschool

  Utrechtse Schoolvereniging

  De Odyssee

  OBS Tuindorp

  Vrije School Utrecht

  De Regenboog

  OBS Voordorp

   

 • TPO Zuid/Zuidwest

  Al Hambra

  De Kaleidoskoop

  Internationale School Utrecht

  Anne Frankschool

  De Kleine Dichter

  Lukasschool

  Ariënsschool

  De Panda

  Maaspleinschool

  Blauwe Aventurijn

  De Spits

  OBS De Klim

  Da Costaschool Hoograven

  De Zeven Gaven

  SBO Luc Stevensschool

  Da Costaschool Kanaleneiland

  Gertrudisschool

  St. Jan de Doper

  De Baanbreker

  Het Schateiland

  W.G. van de Hulstschool

  De Hoge Raven

   

 • TPO West/Leidsche Rijn

  2e Marnixschool

  Hof ter Weide

  Onder De Bogen

  Asch van Wijckschool

  De Ridderhof

  OBS Waterrijk

  De Achtbaan

  Jenaplanschool De Brug

  Op De Groene Alm

  De Boomgaard

  Montessori Arcade

  Parkschool

  De Catharijnepoort

  OBS De Klimroos

  Sint Dominicusschool

  De JazzSingel

  OBS Het Zand

  Vrije School Leidsche Rijn

  De Oase

  OBS Oog in Al

   

   

 • TPO Vleuten/De Meern

  De Krullevaar

  OBS Apollo 11

   SBO De Binnentuin

  De Meander

  OBS Kees Valkenstein

  Shri Krishna School

  De Twaalfruiter

  OBS Pantarijn

  St. Bonifatiusschool

  Het Veldhuis

  OBS Vleuterweide

  Torenpleinschool

  Jenaplanschool Zonnewereld

  RKBS Drie Koningen

  Willibrordschool

  Koningin Beatrixschool