Lerend netwerk OLS

Het lerend netwerk voor Onderwijsleerspecialisten (OLS) wordt stadsbreed georganiseerd. In dit netwerk worden vakinhoudelijke thema’s besproken. Onderwerpen kunnen zowel vanuit het SWV Utrecht PO als vanuit de scholen aangedragen worden.

Het Lerend netwerk voor OnderwijsLeerSpecialisten (OLS’ers) vindt twee keer per jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in op inhoudelijke onderwerpen, zoals lees- en spellingproblemen, rekenproblemen, gedrag, autisme en (hoog)begaafdheid. Ook kan ingegaan worden op aspecten die meer te maken hebben met het leerproces, zoals de executieve functies, de mindset of het geven van feedback. Werkvormen hierbij zijn workshops, uitwisseling van ‘good practices’ en bespreken van dilemma’s en vraagstukken uit de dagelijkse schoolpraktijk.

De lerende netwerken voor OLS’ers vinden in 2017/2018 op de volgende data plaats:

  • donderdag 2 november 2017, 15.45-17.30 uur. Thema: Motivatieproblemen.
  • donderdag 31 mei 2018, 15.45-17.30 uur.