Stedelijk IB-netwerk

Het Stedelijk IB-netwerk is een moment waarop intern begeleiders van alle Utrechtse basisscholen elkaar ontmoeten. De onderwerpen van het Stedelijk IB-netwerk hebben een informatief karakter. Afhankelijk van de onderwerpen wordt de bijeenkomst ingevuld door de beleidsmedewerkers van het samenwerkingsverband, de consulenten Passend Onderwijs, de Toelaatbaarheidscommissie, de kernpartners en/of externe deskundigen.

Het eerste Stedelijk IB-netwerk van het schooljaar 2017-2018 heeft plaatsgevonden op 21 september 2017. In het eerste deel van dit netwerk is teruggeblikt op het afgelopen schooljaar, en zijn de plannen voor dit schooljaar uiteengezet. In het tweede deel heeft de Taalschool Utrecht een presentatie gegeven over de missie van hun school. Meer lezen over deze presentatie? Klik dan hier.

 

Het tweede Stedelijk IB-netwerk van het schooljaar 2017-2018 heeft plaatsgevonden op 17 april 2018. In deze bijeenkomst hebben medewerkers van het samenwerkingsverband meningen en input opgehaald bij intern begeleiders over vier onderwerpen: