Analyse & Ondersteuning

Analyse & Ondersteuning

Doel van een traject Analyse & Ondersteuning is:  

 • - Analyse: verdere verkenning van de hulpvraag is nodig met als doel verheldering van de hulpvraag en/of de te nemen stappen (bepalen van een vervolg).
 • - Ondersteuning: kortdurende interventie gericht op leerkracht/IB/school met als doel preventie en/of snel resultaat.

De desbetreffende school dient hiervoor een aanvraag in bij het SWV Utrecht PO.

Bij een traject Analyse & Ondersteuning, ook wel A&O genoemd, bieden wij scholen de mogelijkheid om een generalist met aandachtsgebied didactiek of gedrag in te schakelen om gericht mee te denken in de beste vorm van ondersteuning voor een leerling. Dit kan binnen het A&O traject (kortdurende interventie gericht op preventie of snel resultaat). Indien nodig kunnen hierbij de kernpartners (jeugdgezondheidszorg, buurtteams, leerplicht) en/of contactpersonen vanuit cluster 1 (Bartiméus en/of Koninklijke Visio), cluster 2 (Auris), het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (de Waterlelie) of de Educatieve Voorziening (WKZ-school) betrokken worden.

 

Een traject Analyse & Ondersteuning duurt maximaal 20 uur in maximaal 6 maanden. Tijdens deze periode vinden er naast observaties ook regelmatig gesprekken plaats waarin de afgesproken aanpak besproken en waar nodig bijgesteld wordt. School informeert de ouders over de voortgang van het traject. Wij laten de keuze aan de school hoe dit gebeurt. Toestemming voor een traject Analyse & Ondersteuning van ouders is hierbij vereist.

 

Aanvraagprocedure

 • Aanvraag traject Analyse & Ondersteuning

  Een traject Analyse & Ondersteuning kan alleen door de school aangevraagd worden. De aanvraag gaat via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen.

   Om een A&O-aanvraag te doen, worden drie stappen doorlopen:

    Actie Via menupunt
  Stap 1* Leerlingdossier aanmaken Leerling invoeren
  Stap 2 Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult Leerlingen
  Stap 3 Het A&O-traject aanvragen. Zet voor verzenden de aanvraag op 'definitief' Consult

  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT.

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket op pagina 3. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

   Bij een A&O-aanvraag dienen de volgende documenten als bijlagen meegestuurd te worden:

  • Uitdraai LOVS en verslaglegging oudergesprekken
  • Belemmerende en stimulerende factoren
  • Documentatie van gepleegde interventies + effect (uitwerking planmatig handelen)
  • Eventueel aanwezige onderzoeksverslagen
  • OPP indien aanwezig
  • Verslag startgesprek

   Het ondertekende toestemmingsformulier hoeft niet naar het SWV Utrecht PO gestuurd te worden, maar blijft op school.

   

  Een volledige aanvraag wordt door de Beleidsmedewerker Onderwijs toegekend aan een Consulent Passend Onderwijs. Deze neemt contact op met de school voor het maken van een eerste afspraak.