Eenmalig consult

Doel van een eenmalig consult is om mee te denken met de leerkracht en/of intern begeleider, wanneer deze een vraag heeft rondom het pedagogisch en/of didactisch handelen bij een leerling of een groep leerlingen met eenzelfde ondersteuningsvraag. De desbetreffende school dient hiervoor een aanvraag in bij het SWV Utrecht PO.

Bij een eenmalig consult bieden wij scholen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te sparren over passend leerkrachthandelen bij een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling. Ook vragen rondom soortgelijke ondersteuningsvragen bij meerdere kinderen in dezelfde groep kunnen besproken worden, evenals de vraag om mee te denken met de invulling van een mogelijk arrangement. In sommige gevallen wordt een eenmalig consult ingezet als een follow-up afspraak bij een afgerond traject Advies & Ondersteuning.

Wanneer de vraag breder is dan alleen het handelen van de leerkracht in de groep, bieden wij aanvullend de mogelijkheid tot een teambijeenkomst. Deze teambijeenkomst heeft altijd tot doel meer inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van een specifieke leerling of groep leerlingen, en de wijze waarop het team hierbij kan handelen. Bij voorkeur organiseren wij een dergelijke bijeenkomst in samenwerking met de leerkracht en/of intern begeleider.

Een eenmalig consult is in principe een eenmalige afspraak. De afspraak kan eventueel gecombineerd worden met een observatie in de groep. Wij laten de keuze aan de school of ouder(s) bij het gesprek aanwezig zijn, of dat zij op een ander moment door de school geïnformeerd worden.

Aanvraagprocedure

 • Eenmalig consult

  Een eenmalig consult kan alleen door de school aangevraagd worden. De aanvraag gaat via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen.

  Om een aanvraag voor een eenmalig consult te doen, worden drie stappen doorlopen:

   

  Actie

  Via menupunt

  Stap 1*

  Leerlingdossier aanmaken

  Leerling invoeren

  Stap 2

  Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult

  Leerlingen

  Stap 3

  Het eenmalig consult aanvragen

  Consult


  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket op pagina 3. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

  Een volledige aanvraag wordt door de Beleidsmedewerker Onderwijs toegekend aan een Consulent Passend Onderwijs. Deze neemt contact op met de school voor het maken van een eerste afspraak.