KleuterExtra

KleuterExtra is een ondersteuningsaanbod waar alle scholen van het SWV Utrecht PO gebruik van kunnen maken. Kleuterextra is geen aanbod van het samenwerkingsverband zelf, maar maakt onderdeel uit van Spelenderwijs Utrecht en wordt momenteel gefinancierd door de gemeente Utrecht. Het betreft een ondersteuningstraject voor kleuters die extra aandacht nodig hebben, omdat zij door hun gedrag moeite hebben met het functioneren in de klas of het volgen van het lesprogramma. Het gaat in het bijzonder om kleuters waarover de intern begeleider en leerkracht(en) hulpvragen hebben en niet goed weten hoe zij deze kleuter het beste kunnen begeleiden/ondersteunen in de klas. Een voorwaarde voor een aanmelding is dat de leerkracht en intern begeleider zelf al het een en ander geprobeerd hebben (denk hierbij aan handelingsplannen, extra observaties e.d.) en concluderen er niet zelfstandig uit te komen met deze kleuter. Het gaat dus om kleuters bij wie nog niet duidelijk is wat er aan de hand is, maar waarbij de verwachting wel is dat na uitgebreide diagnostiek en een korte, intensieve ondersteuning de leerkracht en intern begeleider weer zelfstandig verder kunnen met de kleuter. Kleuters bij wie al duidelijk is dat meer structurele en langdurige ondersteuning noodzakelijk is (bijv. in de vorm van een arrangement of doorverwijzing S(B)O) of bij wie de verwachting is dat de leerkracht met enkel adviezen voldoende heeft om het kind verder te begeleiden in de klas (bijv. van het Advies en Ondersteuning Team (AOT)), zijn niet de doelgroep van KleuterExtra en kunnen dus niet aangemeld worden bij KleuterExtra. De volgende kleuters komen in aanmerking voor een traject bij KleuterExtra:

 • Kleuters die na een bepaalde periode op school nog steeds erg verlegen en/of stil zijn of teruggetrokken gedrag laten zien, weinig ondernemen in de klas en bij wie de taalontwikkeling niet het primaire probleem lijkt te zijn van de gedragsmoeilijkheden;
 • Kleuters die zeer beweeglijk zijn en/of veel moeite hebben om hun aandacht enige tijd bij een taakje of activiteit te houden;
 • Kleuters die moeilijk zijn aan te sturen of agressief gedrag laten zien in de klas, anderen dwars zitten, pijn doen, plagen en veelvuldig de regels in de klas overtreden;
 • Kleuters die een combinatie van bovenstaande gedragingen laten zien.

Het gaat in alle gevallen om kleuters die bovenstaand gedrag vaker of in extremere mate laten zien dan leeftijdsgenootjes.

Daarnaast zijn er enkele exclusiecriteria voor KleuterExtra. Kleuters komen niet in aanmerking als:

 • Het kind een visus- en/of gehoorstoornis heeft, waardoor hij/zij moeilijk testbaar en behandelbaar is.
 • Het kind een ernstige chronische ziekte, neurologische stoornis heeft of door een andere reden regelmatig verzuimt.
 • Het kind al is aangemeld of deelneemt aan een ander zorgtraject.
 • Er sprake lijkt te zijn van een primair taalprobleem. Deze kinderen hebben onvoldoende baat bij enkele ondersteuningssessies, waardoor deze ondersteuning geïntegreerd dient te worden in het onderwijsaanbod. Kinderen die voldoen aan bovenstaande beschrijving en daarbij ook moeilijkheden ervaren in de taalontwikkeling (als bijkomend probleem) kunnen wel aangemeld worden bij KleuterExtra, maar de taalproblematiek dient in dat geval niet de (belangrijkste) reden van aanmelding te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van KleuterExtra.

 

Aanvraagprocedure

 • Aanvragen Traject KleuterExtra

  Een Traject KleuterExtra kan alleen door de school aangevraagd worden. De aanvraag verloopt via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen.

  Om een aanvraag voor een traject KleuterExtra te doen, worden drie stappen doorlopen:

   

  Actie

  Via menupunt

  Stap 1*

  Leerlingdossier aanmaken

  Leerling invoeren

  Stap 2

  Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult

  Leerlingen

  Stap 3

  Het Traject KleuterExtra aanvragen

  Als onderwerp van de hulpvraag kiest u hier 'Traject KleuterExtra'

  Consult


  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket op pagina 3. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

  Een volledige aanvraag wordt door een medewerker van KleuterExtra in behandeling genomen. Deze neemt contact op met de school voor het maken van een eerste afspraak.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van KleuterExtra.