Startgesprek

Doel van het startgesprek is om mee te denken met de leerkracht, intern begeleider en ouders, wanneer deze een vraag hebben rondom het pedagogisch en/of didactisch handelen bij een leerling of een groep leerlingen met eenzelfde ondersteuningsvraag. De desbetreffende school dient hiervoor een aanvraag in bij het SWV Utrecht PO.

 

In het startgesprek is het doel om overzicht, inzicht en in indien mogelijk uitzicht te verkrijgen: 

 • Wat is het doel voor de leerling? Wat heeft de leerling nodig?
 • Het gezamenlijk in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling;
 • Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders in kaart brengen.

Het startgesprek omvat één gesprek en de consulent heeft hiervoor maximaal 4 uur de tijd (voorbereiding, reistijd, gesprekstijd).

 

School vult in OT een concreet geformuleerde hulpvraag met bijlagen:

 • Uitdraai LOVS en oudergesprekken
 • Belemmerende en stimulerende factoren
 • Documentatie van gepleegde interventies + effect (uitwerking planmatig handelen)
 • Eventueel aanwezige onderzoeksverslagen
 • OPP indien aanwezig
 • Ouders zijn op de hoogte van de aanvraag en hebben kennisgenomen van de hulpvraag en de gedeelde dossierstukken. 

 

Bij het startgesprek bieden wij scholen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te sparren over passend leerkrachthandelen bij een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling. Ook kan de consulent gevraagd worden mee te denken over de invulling van een mogelijk arrangement.

Indien de vraag breder of complexer is en er niet in één gesprek tot uitzicht gekomen kan worden, kan een vervolg ingepland worden door middel van een traject Analyse en Ondersteuning (A&O). De school dient hiervoor een nieuwe aanvraag in bij het SWV Utrecht PO.

Het startgesprek is een eenmalige afspraak. Wij vinden het belangrijk dat de ouder(s) direct bij het gesprek aanwezig zijn, en indien betrokken ook de kernpartners (jeugdgezondheidszorg, buurtteams, leerplicht).

Aanvraagprocedure

 • Startgesprek

  Een Startgesprek kan alleen door de school aangevraagd worden. De aanvraag gaat via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen.

  Om een aanvraag voor een startgesprek te doen, worden drie stappen doorlopen:

   

  Actie

  Via menupunt

  Stap 1*

  Leerlingdossier aanmaken

  Leerling invoeren

  Stap 2

  Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult

  Leerlingen

  Stap 3

  Het  Startgesprek aanvragen

  Consult


  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket op pagina 3. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

  Een volledige aanvraag wordt door de Beleidsmedewerker Onderwijs toegekend aan een Consulent Passend Onderwijs. Deze neemt contact op met de school voor het maken van een eerste afspraak.