Wetgeving rondom TLV

Voor een plek in het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vanaf augustus 2014 verantwoordelijk voor het afgeven daarvan. Elk samenwerkingsverband formuleert eigen criteria en een procedure voor de het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Er kunnen dan ook verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden.

Principes voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO

Bij verwijzing of aanmelding bij het SBO, gelden de volgende principes:

  • Het samenwerkingsverband waar de SBO-school staat, geeft de TLV af.
  • Bij een eerste aanmelding bij het SBO (de leerling zit nog nergens op school) geeft het samenwerkingsverband waar de SBO-school staat de TLV af en betaalt.
  • Als het samenwerkingsverband voor het SBO een TLV afgeeft, blijft dat samenwerkingsverband betalen (overdracht), ook als een leerling naar een SBO-school van een ‘buur’samenwerkingsverband gaat. Qua proces moet ook het ‘nieuwe’ SWV aangeven dat het de leerling toelaatbaar verklaart tot het SBO, alleen ontvangt het daar dan de middelen voor van het ‘oude’ SWV. Dit wordt grensverkeer genoemd.

Principes voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO

Als een leerling voor het eerst wordt aangemeld of wordt doorverwezen vanuit het regulier onderwijs, gelden de volgende punten:

  • Het samenwerkingsverband van de verwijzende school geeft een TLV af.
  • Is er geen verwijzende school? Dan geeft het samenwerkingsverband van de regio waar het kind woont de TLV af.

Deskundigenadvies

Voordat de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring moeten twee deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog van het samenwerkingsverband. De tweede deskundige is een orthopedagoog of psycholoog van de ontvangende s(b)o-school. Wanneer het kind nog niet op school zit, mag ook een orthopedagoog of psycholoog van een voorschoolse voorziening een deskundigenadvies schrijven.

Geldigheid van een TLV

Een TLV voor een school voor speciaal onderwijs is landelijk geldig. Bij een TLV voor het SBO is dit anders geregeld. Hierbij geldt de TLV alleen voor de SBO-scholen binnen het samenwerkingsverband waar de SBO-school staat.

Gaat de leerling verhuizen? Check dan de factsheet grensverkeer.