Toelaatbaarheidscommissie

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband (SWV) voor passend onderwijs over de toelaatbaarheid van een leerling tot speciaal basisonderwijs (sbo) of tot speciaal onderwijs (SO). In verband met de uitvoering van deze wettelijke taakstelling heeft het SWV Utrecht PO een Toelaatbaarheidscommissie (TLC) in het leven geroepen.

De toelaatbaarheidscommissie (TLC) bestaat uit minimaal drie medewerkers, waarvan één voorzitter. De medewerkers zijn geregistreerd orthopedagoog of hebben een gelijkwaardig opleidingsniveau, en beschikken over kennis van het basisonderwijs. De leden van de TLC verrichten geen andere werkzaamheden binnen het samenwerkingsverband of bij één van de kernpartners waarmee wordt samengewerkt. De TLC is daarmee een onafhankelijke commissie, bekostigd door het samenwerkingsverband.

De TLC kent binnen het SWV Utrecht PO een drietal taken:

  • Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO.
  • Het toekennen van een arrangement.
  • Verslaglegging aan het bestuur van het samenwerkingsverband waarin opgenomen de kengetallen inzake toelaatbaarheidsverklaringen, toekenning van arrangementen en aanbevelingen/advisering over de te bieden ondersteuning en wenselijke ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.

Voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een arrangement zijn wettelijk geen criteria vastgelegd. Het samenwerkingsverband heeft hiertoe zelf richtlijnen opgesteld en de procedure bepaald voor het afgeven van een TLV of een arrangement. De TLC toetst de ingediende aanvragen hieraan. Ook bepaalt de TLC de duur van een toelaatbaarheidsverklaring.

Het aanleveren van gegevens die de TLC moet beoordelen verloopt via Onderwijs Transparant (OT). Afspraken omtrent de bescherming van de privacy van de betrokkenen zijn vastgelegd in het privacyreglement.

 

Jop van Amelsvoort

Meer informatie over OT?

Jop van AmelsvoortLid TLC/Helpdesk

Voor inhoudelijke vragen over het gebruik van OT kun je terecht bij Jop van Amelsvoort. Jop is op maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via 030 3036410. Je kunt Jop ook via de mail bereiken. Jop beantwoordt alle vragen zo snel mogelijk.

OT heeft ook een eigen helpdesk. Deze is bedoeld voor meer technische vragen. De helpdesk van OT is telefonisch bereikbaar via 088 2200 777 of per e-mail: utrechtpo@othelpdesk.nl